Thiết bị USP 900 siêu âm phá cáu cặn lò hơi


Thiết bị USP 900 siêu âm phá cáu cặn lò hơi, phá cáu  cắn cặn lò hơi không dùng hóa chất, giúp tiết kiệm từ 4-10% nhiên liệu đốt.

Thiết bị USP 900 siêu âm phá cáu cặn lò hơi

Thiết bị USP 900 siêu âm phá cáu cặn lò hơi