Bể Rửa Siêu Âm PS-06A, Dung Tích 600ML

2.500.000  1.900.000 

Bể Rửa Siêu Âm PS-08A, Dung Tích 1.3L

4.000.000  3.770.000 

Bể Rửa Siêu Âm PS-10A, Dung Tích 2L

4.500.000  4.035.000 

Bể Rửa Siêu Âm PS-20A, Dung Tích 3.2L

6.800.000  6.450.000 

Bể Rửa Siêu Âm PS-30A, Dung Tích 6.5L

11.000.000  10.710.000 

Bể Rửa Siêu Âm PS-40A, Dung Tích 10L

12.500.000  12.105.000 

Bể Rửa Siêu Âm PS-60A, Dung Tích 15L

16.000.000  15.660.000 

Bể Rửa Siêu Âm PS-80A, Dung Tích 22L

24.000.000  23.630.000 

Máy Rửa Bằng Sóng Siêu Âm Nion PS-10A

4.000.000  3.796.000 

Máy Rửa Bằng Sóng Siêu Âm Nion PS-20A

6.500.000  6.047.000 

Máy Rửa Thả Chìm Series KP

Tin tức nổi bật